Yolcu Taşıma Sözleşmesi

BALIKESIR ULUDAG TURIZM TAŞ.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, yolcu taşıma biletinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: BALIKESIR ULUDAG TURIZM TAŞ.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
(Bundan sonra BALIKESIR ULUDAG TURIZM olarak anılacaktır)
Adres: Yeni Terminal No:114 Ayşebacı Köyü /BALIKESIR
Telefon: 444 22 22
Email: info@balikesiruludag.com.tr

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Alıcı olarak https://www.balikesiruludag.com.tr/ online rezervasyon-bilet satış sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, HİZMET BİLGİLERİ

İşbu sözleşme konusu hizmet, otobüs yolcu taşıma bileti olup, biletin, satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati, koltuk numarası siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve alıcının elektronik posta adresine de gönderilmektedir.


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu yolcu taşıma biletinin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu yolcu taşıma bileti, ALICI tarafından seyahat başlangıcı öncesinde BALIKESIR ULUDAG TURIZM'in en yakın online şubesinden teslim alınacaktir.

4.3 - Sözleşme konusu yolcu taşıma bileti, ALICI'nın şahsen kendine teslim edilir. Bu nedenle alıcı yolcu taşıma biletini teslim alırken kimlik kartını ve bu alışverişte kullanmış olduğu kredi kartını BALIKESIR ULUDAG TURIZM görevli personeline ibraz etmek zorundadır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu yolcu taşıma biletinden, sipariş aşamasında ve ALICI'ya gönderilmiş olan elektronik postada belirtilen hareket saatinden 24(yimidört saat) öncesine kadar cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde BALIKESIR ULUDAG TURIZM 'e şahsen, faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, bilet bedeli ALICI'ya iade edilir. ALICI tarafından BALIKESIR ULUDAG TURIZM şubesinden basılı yolcu taşıma bileti alınmışsa ALICI bu bilet ile ilgili cayma hakkını ancak yine BALIKESIR ULUDAG TURIZM şubesinden kimlik ve kredi kartı ile birlikte şahsen başvurarak kullanabilir.

Aracın hareket saatine 24 (yirmidört) saat den daha az süre kalması durumunda bilet bedeli iadesi yapılmaz. Aracın hareket saatine 12 (oniki) saat kalıncaya kadar bilet ertelenebilir, bu durumda ALICI'ya BALIKESIR ULUDAG TURIZM tarafından açık bilet verilir, ALICI bu bileti 6(altı) ay süre ile aynı güzergahtaki uygun bir seferde seyahat etmek için kullanabilir. Aracın hareket saatine 12 (oniki) saatten daha az bir süre kalmışsa bilet cayma hakkı kullanılamaz, açık bilet verilmez alınmış olan bilet geçersiz sayılır.

MADDE 6 - ÖZEL HÜKÜMLER

6.1 - Internetten Bilet alırken araç koltuk şeması ekranda gösterilmektedir. Bu şemada bay ve bayan için uygun koltuklar belirtilmektedir. ALICI koltuk seçerken kendi cinsiyeti için uygun olarak gösterilen koltuğu doğru olarak seçmekle yükümlüdür. Aksi durumda seyahati sırasında başka uygun koltuk varsa o koltuğa yerleştirilir, uygun koltuk yoksa bileti geçersiz sayılır ve bilet bedeli iadesi yapılmaz

6.2 - Alınan Bilet, üzerinde yazılı Tarih/Saat ve Güzergah için geçerlidir. Üzerinde yazılı gün ve saatte kullanılmayan bilet geçersiz sayılır.

6.3 - Bagaja verilen ve değer takdiri yapılmayan eşyaların kaybı halinde, bilet bedelinin üç mislinden fazla para ödenmez. Otobüs ve Şehiriçi servis araçları içerisinde unutulan,kaybolan veya çalınan eşyalardan BALIKESIR ULUDAG TURIZM sorumlu tutulamaz.

6.4 - 30 kg. aşan bagajlar için ekstra taşıma ücreti alınır.

6.5 - Bilet gösterilip, fiş alınarak bagaja verilen eşyanın idari ve adli makamlarda yapılacak muayenelerinde doğacak cezai mesuliyet bagaj sahibine aittir. ALICI seyahati başlangıcında araca binerken bagajını teslim etmesi durumunda mutlaka bagaj fişi istemelidir.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile BALIKESİR ULUDAĞ TURIZM 'in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.