İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Vizyonumuz:

İnsan Kaynakları Vizyonumuz, Uludağ Turizm'in hedeflerine ulaşma sürecinde etkin insan kaynakları politikaları uygulayarak, stratejik rol üstlenmekten oluşuyor.

“Doğru İşe Doğru İnsanı” seçerek ve bu kişilerin sürekli gelişimini sağlayarak Uludağ Turizm'i hedeflerine taşıyacak yetenekli, katılımcı ve yaratıcı iş gücünü oluşturmak ve elde tutmaktır.

İnsan Kaynakları Politikamız:

Uludağ Turizm Ailesi’nin bir üyesi olmanın gereği olarak karşılıklı sevgi, saygı, eşitlik, güven ve etik değerlere sahip olma ilkeleri etrafında şekilleniyor. Organizasyonumuz içinde yer alan çalışma arkadaşlarımızın, işinin sahibi ve lideri olduğu bilinci ile eğitim, bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışması için fırsat tanıyor, sorumluluk veriyor, gelişmeleri için hedefler belirliyoruz. İnsan kaynakları uygulamalarımızın temelinde, ait olma duygusu ile ailemizin bir üyesi olma bilinci yer alıyor. Bu bilinçle aile fertlerimiz olarak gördüğümüz tüm arkadaşlarımıza eşit, insani değerler içinde yaklaşarak, şirket kültürümüze uyumlu insan kaynakları sistemleri uyguluyoruz.Uludağ Turizm Ailesi’nin bir üyesi olmak isteyenler, elektronik postamıza özgeçmişlerini ulaştırabilirler.

İş Başvuru Formu İçin Tıklayınız.